Uzdrowisko Lidzbark Warmiński

Informacja

Zewnętrzne tężnie solankowe są otwarte 7 dni w tygodniu.

Taras widokowy czynny jest w godz. 7.00 - 22.00.

Taras może być zamykany podczas potencjalnie niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Pawilon Zdrowia czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00.

W niedziele i święta od 𝟴:𝟬𝟬 𝗱𝗼 𝟭𝟵:𝟬𝟬 funkcjonuje tężnia solankowa w rotundzie.

Zapraszamy!

Uzdrowisko Lidzbark Warmiński

Zgodnie z Świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu DI-070-31/2013, z dnia 30.10.2013r., w uzdrowisku w Lidzbarku Warmińskim możliwe będzie wykonywanie czynności fizykoterapii, leczniczych i rehabilitacyjnych dotyczących następujących chorób i schorzeń:

  • choroby układu krążenia,
  • choroby układu narządów ruchu,
  • zaburzenia neurologiczne,
  • zaburzenia przemiany materii.

Biorąc pod uwagę lokalizację uzdrowiska w Lidzbarku Warmińskim oraz aspekty właściwości klimatycznych, zakłada się, iż na terenie uzdrowiska prowadzone będą następujące formy leczenia klimatycznego (klimatoterapii) za pomocą poszczególnych urządzeń leczniczych – projektowanych obiektów budowlanych:

aeroterapia

polegająca na kąpielach powietrznych, aktywnej terapii powietrzem o dobrej jakości w trakcie spacerów oraz w trakcie odpoczynku zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej. Dzięki terenowi leśnemu oraz sąsiednim łąkom w powietrzu znajdują się specyficzne substancje zawierające m.in. olejki aromatyczne oraz fitocydy o działaniu bakteriobójczym, bakteriostatycznym, a także uspokajającym, obniżającym ciśnienie krwi oraz działającym leczniczo na górne drogi oddechowe. Dodatkowo w przypadku Lidzbarka Warmińskiego analiza warunków meteorologicznych wskazuje na przewagę wiatrów zachodnich oraz południowo-zachodnich, gwarantujących przy danej lokalizacji dobrą jakość powietrza, a także korzystne warunki termiczno- wilgotnościowe

helioterapia

polegająca na wykorzystaniu promieni słonecznych, tzw. kąpieli słonecznych, poprzez leżakowanie lub siedzenie w miejscu wyeksponowanym na promienie słoneczne​

kinezyterapia

polegająca na terapii ruchowej oraz bodźcach klimatycznych będących w ruchu, co zwiększa i wpływa pozytywnie na wentylację płuc, a konieczność dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia usprawnia pracę układu oddechowego, krwionośnego, termoregulację ciała, tym samym poprawiając kondycję i odporność organizmu. Ponadto terenoterapia przyczyni się do leczenia chorób narządu ruchu poprzez wzmacnianie układu kostno – mięśniowego za pośrednictwem ćwiczeń o mniejszej lub większej intensywności na obiektach lecznictwa uzdrowiskowego tj. ścieżkach kinezytoerapii, promenadach nazywanych ścieżkami zdrowia oraz specjalnie dostosowanych urządzeniach do kinezyterapii aktywnej

krioterapia

polegająca na oddziaływaniu na organizm niskich temperatur powietrza , co wspomaga układ krwionośny, mięśniowy, przyśpiesza przemianę materii oraz odporność organizmu. Niniejsze zabiegi prowadzone będą w planowanym budynku Pawilonu zdrowia, w pomieszczeniu groty solnej

fizykoterapia

rehabilitacja za pomocą sprzętu do ćwiczeń

baleoterapia

w postaci aerozoloterapii za pomocą urządzenia  tężni zewnętrznej oraz małej tężni zlokalizowanej w budynku Pawilonu zdrowia, do których zostanie doprowadzona woda lecznicza z odwiertu GT-1 o właściwościach mineralnej wody leczniczej 1,75% chlorkowo – sodowej (świadectwo nr HU-01/WL/2014), hipotermalnej

Rozpylany w powietrze aerozol z wody leczniczej, wdychany przez kuracjuszy podczas spacerów lub leżakowania, sprzyjać będzie poprawie zdrowia oraz leczeniu chorób związanych z układem krwionośnym, układem oddechowym, chorobom przemiany materii a także będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia osób podlegających rehabilitacji z uwagi na choroby i urazy m.in. układu kostno–stawowego. Odwiert GT – 1 z którego pochodzi woda został wykonany do głębokości 1035m, woda pochodzi z utworów dolnojurajskich, zasoby eksploatacyjne wynoszą Q=120m3/h, depresja S=7,7m. Czerpana woda zawiera 17674,57 mg/litr rozpuszczonych składników mineralnych głównie chlorków i sodu oraz zmienne stężenie jodków.

Dokumenty do pobrania (format PDF):