3

lis 20

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z pierwszego etapu budowy infrastruktury uzdrowiskowej.

Tężnia jest już prawie gotowa. Koszt budowy to ponad 16 mln złotych, z czego 10 mln to środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugi etap inwestycji zakłada wybudowanie nad tzw. Żabim Stawem pawilonu zdrowia. Więcej informacji wkrótce.

13

kwi 20

Aktualne prace ramach inwestycji „Budowy infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”

W ramach inwestycji „Budowy infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”, do końca marca bieżącego roku wykonano fundamenty oraz tzw nieckę obiektu tężni zewnętrznej, będące podstawa dla konstrukcji drewnianej. Ponadto Wykonawca wykonał roboty fundamentowe oraz konstrukcyjne w zakresie obiektu toalet ogólnodostępnych, podbudowę drogi oraz ciągu pieszo rowerowego w zakresie Promenady 3 oraz podbudowę pod Promenadę nr 2/1, warstwy podbudowy pod parking.
Wykonano także prace ziemne i montażowe związane z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, rurociągiem solanki.
Planowane roboty w kolejnych miesiącach dotyczyć będą konstrukcji tężni zewnętrznej a także kontynuację prac związanych z nawierzchniami dróg i parkingu oraz z montażem uzbrojenia podziemnego.

13

lut 20

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu w strefie uzdrowiskowej

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki…

Opublikowany przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim Czwartek, 13 lutego 2020

16

wrz 19

Tężnia

16 września 2019 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod uzdrowisko. Obecnie trwają prace budowalne pierwszego etapu „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” Całkowity koszt tego etapu to 16 808 690,43 zł, dofinansowanie 10 856 780,00 zł.
Zakres projektu przewiduje stworzenie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, która zwiększy atrakcyjność turystyczną zasobów dziedzictwa naturalnego regionu oraz Gminy Lidzbark Warmiński.
Teren inwestycji zlokalizowany jest między ulicami Żytnią i Leśną oraz na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński. W ramach projektu przewidziano budowę urządzenia uzdrowiskowego – tężni zewnętrznej z budynkiem technicznym, drogi dojazdowe, toalety wolnostojące, wiatę śmietnikową, ciągi pieszo-jezdne z promenadami pieszymi i miejscami postojowymi oraz plac zabaw wraz z wiatą rekreacyjną. Infrastruktura będzie miała walory infrastruktury zdrowotno – relaksacyjnej.