29

mar 21

Aktualne zdjęcia z budowy tężni

3

lis 20

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z pierwszego etapu budowy infrastruktury uzdrowiskowej.

Tężnia jest już prawie gotowa. Koszt budowy to ponad 16 mln złotych, z czego 10 mln to środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugi etap inwestycji zakłada wybudowanie nad tzw. Żabim Stawem pawilonu zdrowia. Więcej informacji wkrótce.

13

kwi 20

Aktualne prace ramach inwestycji „Budowy infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”

W ramach inwestycji „Budowy infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”, do końca marca bieżącego roku wykonano fundamenty oraz tzw nieckę obiektu tężni zewnętrznej, będące podstawa dla konstrukcji drewnianej. Ponadto Wykonawca wykonał roboty fundamentowe oraz konstrukcyjne w zakresie obiektu toalet ogólnodostępnych, podbudowę drogi oraz ciągu pieszo rowerowego w zakresie Promenady 3 oraz podbudowę pod Promenadę nr 2/1, warstwy podbudowy pod parking.
Wykonano także prace ziemne i montażowe związane z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, rurociągiem solanki.
Planowane roboty w kolejnych miesiącach dotyczyć będą konstrukcji tężni zewnętrznej a także kontynuację prac związanych z nawierzchniami dróg i parkingu oraz z montażem uzbrojenia podziemnego.

13

lut 20

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu w strefie uzdrowiskowej

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki…

Opublikowany przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim Czwartek, 13 lutego 2020