16

wrz 19

Tężnia

16 września 2019 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod uzdrowisko. Obecnie trwają prace budowalne pierwszego etapu „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” Całkowity koszt tego etapu to 16 808 690,43 zł, dofinansowanie 10 856 780,00 zł.
Zakres projektu przewiduje stworzenie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, która zwiększy atrakcyjność turystyczną zasobów dziedzictwa naturalnego regionu oraz Gminy Lidzbark Warmiński.
Teren inwestycji zlokalizowany jest między ulicami Żytnią i Leśną oraz na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński. W ramach projektu przewidziano budowę urządzenia uzdrowiskowego – tężni zewnętrznej z budynkiem technicznym, drogi dojazdowe, toalety wolnostojące, wiatę śmietnikową, ciągi pieszo-jezdne z promenadami pieszymi i miejscami postojowymi oraz plac zabaw wraz z wiatą rekreacyjną. Infrastruktura będzie miała walory infrastruktury zdrowotno – relaksacyjnej.